Privacy

Voordeeldrogisterij respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hiertoe nemen wij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Voordeeldrogisterij.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Voordeeldrogisterij gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren: Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden. Om het winkelen bij Voordeeldrogisterij.nl zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren. Wij gebruiken uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven op onze website. 

Voordeeldrogisterij.nl verkoopt uw gegevens niet
Voordeeldrogisterij zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend ter beschikking stellen aan derden die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren. 

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?
Wij verzamelen uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

1. Wanneer u uw persoonsgegevens aan ons verstrekt, bijvoorbeeld:
- door u aan te melden voor onze nieuwsbrief;
- bij het aankopen van een product in onze webshop.
2. Wanneer u onze website bezoekt;
3. Wanneer u contact opneemt met onze klantenservice;

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

 Gegevens die wij automatisch verzamelen:

Wanneer u onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze website, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. Voor zover deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies geldt dat aanvullend op dit hoofdstuk, het hoofdstuk Cookies van toepassing is. De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:

- browsergegevens;
- duur van uw bezoek;
- pagina’s die u bezoekt;
- links waar u op klikt;
- verbindingsgegevens;

• Persoonlijke gegevens die u zelf aan ons verstrekt (bij het maken van een bestelling):

Voor- en achternaam Omdat we u graag bij naam willen aanspreken.
E-mailadres U ontvangt een e-mail over uw bestelling en de factuur. Als u toestemming heeft gegeven ontvangt u ook een e-mail met onze aanbiedingen en nieuwsbrieven. Ontvangt u liever geen nieuwsbrieven of aanbiedingen dan kunt zich uitschrijven onderaan de nieuwsbrief.
Adres en woonplaats Het adres geven wij door aan onze bezorger zodat uw pakket afgeleverd kan worden.
Telefoonnummer Wij nemen contact met u op als dit nodig is voor uw bestelling.
Financiele gegevens Mocht uw bestelling niet bevallen, dan storten wij het geld terug op dezelfde rekening als waar u mee betaald heeft.
Inhoud van de bestelling Mocht er achteraf iets mis zijn met uw bestelling dan kunnen wij op basis van deze gegevens u verder helpen.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens:

  • Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
  • Om het winkelen bij Voordeeldrogisterij.nl zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u artikelen aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.
  • Alleen met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website, speciale aanbiedingen en acties. Als u dit niet langer prijs op stelt, kunt u zich ten alle tijden afmelden onderaan een van de ontvangen nieuwsbrieven.
  • Als u bij Voordeeldrogisterij.nl een account aanmaakt, bewaren wij uw gegevens op een beveiligde server. In uw account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres en aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen.
  • Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden:

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met dit privacy statement en de relevante wet- en regelgeving. Dit kan op de volgende wijzen gebeuren: Wij maken gebruik van de diensten van derden om uw persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als verwerker voor Voordeeldrogisterij.nl. Uw persoonsgegevens worden door onze bewerkers verwerkt op beveiligde servers binnen de EU. Voordeeldrogisterij.nl heeft in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacyregelgeving bewerkersovereenkomsten gesloten met al haar bewerkers. 

Het betreft dan deze partijen: bezorgpartners, betaalpartners, IT-dienstverleners en partijen die onze reviews verzamelen. Onze bezorgpartner moet tenslotte uw bestelling afleveren. Partijen zoals data management-platforms en media- en advertentiebureaus komen in beeld zodra we u gerichte advertenties laten zien, bijvoorbeeld op basis van uw interesse in bepaalde producten.

Wij gebruiken Belco om bij te houden hoe bezoekers en klanten onze website gebruiken en om bezoekers en klanten een klantenservice via chat, telefoon en/of email aan te bieden. Hiervoor gebruiken we uw naw-gegevens, factuuradres, ip-adres, telefoonnummer, e-mailadres en eventueel profielfoto. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Belco gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Belco mag de gegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Wij bewaren deze informatie tot het einde van de dienstverlening aan u.

Waardebonnen van Sovendus GmbH: Voor de selectie van een op dit moment voor u interessant waardebonaanbod worden door ons gepseudonimiseerd en versleuteld de hash-waarde van uw e-mailadres en uw IP-adres aan Sovendus GmbH, Moltkestr. 11, 76133 karlsruhe, Duitsland (Sovendus) doorgestuurd (Art. 6, lid 1 f AVG). De gepseudonimiseerde hash-waarde van het e-mailadres wordt gebruikt om rekening te houden met een eventueel aanwezig verzet tegen reclame van Sovendus (opt-out) (Art. 21 lid 3, Art. 6 lid 1 c AVG). Het IP-adres wordt door Sovendus uitsluitend gebruikt ten behoeve van de beveiliging van gegevens en in de regel na zeven dagen geanonimiseerd (art. 6, lid 1 f AVG). We sturen bovendien voor boekhoudkundige doeleinden gepseudonimiseerd; ordernummer, orderbedrag en valuta, sessie-ID, couponcode en tijdstempel door aan Sovendus (art. 6, lid 1 f AVG). Als u geïnteresseerd bent in een waardebonaanbieding van Sovendus, en op uw e-mailadres is geen opt-out in het Sovendus systeem geregistreerd, geven wij bij een klik op de enkel in dit geval getoonde Sovendus-Banner, versleuteld uw aanhef, naam en e-mailadres aan Sovendus door ter voorbereiding van de waardebon (artikel 6, lid 1 b, f AVG).

Tegen bovengenoemde verstrekkingen aan derden kunt u bezwaar maken door een e-mail te sturen aan privacy@voordeeldrogisterij.nl. Zie ook de paragraaf ‘rechten van betrokkenen’ voor meer informatie.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens ook aan derden voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is (zoals houders van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties). Wij zullen uw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij Voordeeldrogisterij.nl te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.


Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen uw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Gegevens die gekoppeld zijn aan een account, worden bewaard tot het account wordt verwijderd. Voorgaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil. U kunt ook een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te verwijderen, deze mogelijkheid vindt u terug onder ‘rechten van betrokkenen’.

Beveiliging van uw persoonsgegevens:
Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing. De registratie van de persoonsgegevens is beveiligd door versleuteling van de gegevens middels encryptie met SSL.

Links naar andere websites:
Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.

Rechten van betrokkenen:
U heeft het recht Voordeeldrogisterij.nl te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien u een verzoek indient verlenen wij u een overzicht van alle persoonsgegevens die wij van u hebben. Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Dit is mogelijk via de volgende mogelijkheden:

Per e-mail Per post Opt-out
privacy@voordeeldrogisterij.nl t.a.v. Privacy / Postbus 1024 / 8001 BA Zwolle via de beschikbare opt-out mogelijkheden in de mailings (voor marketing-doeleinden)

Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging of verwijdering of van uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld. Tevens kunt u verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen.

Klachten
Als u een klacht heeft of een andere vraag omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mailbericht sturen naar klacht@voordeeldrogisterij.nl. Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent uw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.